Motiver jeres medarbejdere via dans & leg på arbejdspladsen

I et arbejdsliv har vi brug for frirum / pauser hvor vi kan trække vejret. Øjeblikke hvor vi kan tænke frit uden pres udefra.

Når vi danser og leger, er vi nærværende. Vi oplever en livsgejst, som er den bedste kur mod stress, sygdom og mistrivsel. Hverdagen har fået fornyet energi.